دبیر ستاد مشاغل خانگی وزارت کار

۲۸بهمن
صدور آنی مجوز مشاغل خانگی/ صدور مجوز الکترونیکی از ۱۸ اسفند
دبیر ستاد مشاغل خانگی وزارت کار:

صدور آنی مجوز مشاغل خانگی/ صدور مجوز الکترونیکی از ۱۸ اسفند

دبیر ستاد مشاغل خانگی وزارت کار از آغاز صدور مجوز مشاغل خانگی به صورت آنی و سه روزه از امروز و همچنین صدور مجوزها به صورت الکترونیکی از ۱۸ اسفندماه، خبر داد.

بایگانی شمسی