دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران

۱۶خرداد
واردات ۱۵۰هزار تُن برنج در دو ماهه اول سال

واردات ۱۵۰هزار تُن برنج در دو ماهه اول سال

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران بیان کرد: از ابتدای فروردین ماه تاکنون نزدیک ۱۵۰ هزارتن برنج خریداری و وارد شده که به نظر می‌رسد تا اواخر تیرماه نیز بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتن برنج دیگر تامین و وارد کشور شود.

بایگانی شمسی