دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت

۲۶فروردین

کمبود، دلیل اصلی افزایش قیمت شکر

دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات اعلام کرد: کارخانجات شیرینی و شکلات در حال حاضر با مشکلاتی برای تامین شکرروبرو هستند .

بایگانی شمسی