دبیر انجمن صنایع لبنی

۱۸خرداد

پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی قیمت لبنیات

دبیر انجمن صنایع لبنی بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه های تولید نرخ پیشنهادی ما افزایش ۱۴ درصدی است اما ستاد تنظیم بازار، قیمت های جدید را پس از ارزیابی های نهایی اعلام می کند. به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، سازمان حمایت از مصرف کنندگان تجزیه و تحلیل بهای تمام شده شیر خام […]

بایگانی شمسی