دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر

۱۶فروردین
افزایش قیمت جهانی شکر/قیمت شکر در ماه رمضان نوسانی ندارد

افزایش قیمت جهانی شکر/قیمت شکر در ماه رمضان نوسانی ندارد

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر بیان کرد: با توجه به ذخایر مناسب شکرِ بازرگانی دولتی، پیش بینی می‌شود که قیمت تا پایان ماه رمضان تغییری نداشته باشد.

۱۱آبان
آرامش در بازار شکر/ همخوانی عرضه و تقاضا در بازار شکر

آرامش در بازار شکر/ همخوانی عرضه و تقاضا در بازار شکر

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با توجه به عرضه شکر تولید داخل، بازار از تعادل نسبی برخوردار است، بیان کرد: با توجه به فصل برداشت چغندر داخل و تولید شکر بازار داخل، عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی دارد.

۱۱شهریور
دلیل گران شدن شکر

دلیل گران شدن شکر

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر بیان کرد: با توجه به بحران آب، تولید شکر در کشور صرفه اقتصادی ندارد چرا که هزینه آب هر کیلو شکر چغندری بر مبنای نرخ آبی که وزارت نیرو مشخص کرده، ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار تومان است.

بایگانی شمسی