دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی

۰۵شهریور
افزایش ۳۸ درصدی قیمت برنج ایرانی

افزایش ۳۸ درصدی قیمت برنج ایرانی

دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی با اشاره به دلایل افزایش قیمت برنج بیان کرد: مزد روزانه کارگری که تا سال گذشته برای مراحل کاشت و برداشت برنج  200 هزار تومان بود، امسال به حداقل 500 هزار تومان افزایش یافته است. 

بایگانی شمسی