دبیری محمد رهبر

۱۸مهر
فیلم پیش از واقعه عاشورا را کار خواهم کرد

فیلم پیش از واقعه عاشورا را کار خواهم کرد

کارگردان مطرح سینما بیان کرد: اگر قرار باشد روزی درباره عاشورا فیلم بسازم؛ قطعا پیش از عاشورا را کار خواهم کرد؛ آن هنگامی که امام حسین (ع) به یاران خود می‌گوید هرکس می‌خواهد برود و چراغ‌ها را نیز خاموش می‌کنند.

بایگانی شمسی