دبیرکمیسون بهداشت مجلس

۱۱اسفند
شکوفایی فناوری IT درحوزه سلامت

شکوفایی فناوری IT درحوزه سلامت

دبیر کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از پیشرفت حوزه سلامت دبجیتال و در نظر گرفتن بودجه برای صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه سلامت خبر داد.

بایگانی شمسی