دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران

۰۴تیر

مسائل اقتصادی مهمترین اولویت‌ دولت آینده باشد

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران بیان کرد: دولت سیزدهم باید راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت در نظر بگیرد و جلوی مفاسد و رانت‌خواری گرفته شود.

بایگانی شمسی