دبیرکل مجمع جهانی ایثارگران دفاع مقدس

۰۲مرداد
اولویت مهم مدیران پیگیری مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران باشد

اولویت مهم مدیران پیگیری مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران باشد

دبیرکل مجمع جهانی ایثارگران دفاع مقدس بیان کرد: با خدمت خوب و مناسب در قبال بزرگی و متانت آنان ادای دین می‌کنیم و پیگیر مطالبات و حقوق خانواده شهدا و ایثارگران هستیم.

بایگانی شمسی