دبیرکل حزب مردمی اصلاحات

۲۲فروردین
احتمال حضور سید حسن خمینی در انتخابات ۱۴۰۰

احتمال حضور سید حسن خمینی در انتخابات ۱۴۰۰

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات خبر از حضور احتمالی سید حسن خمینی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خبر داد.

بایگانی شمسی