دبیرکل جمعیت هلال‌احمر

۱۷تیر
پنجمین محموله واکسن کرونا به کشور رسید

پنجمین محموله واکسن کرونا به کشور رسید

دبیرکل جمعیت هلال احمر از ورود پنجمین محموله واکسن کرونا به کشورخبر داد.

بایگانی شمسی