دبیرکل جمعیت ایثارگران

۱۶خرداد
نامزدها وعده‌های بی‌پشتوانه روحانی را تکرار نکنند

نامزدها وعده‌های بی‌پشتوانه روحانی را تکرار نکنند

دبیرکل جمعیت ایثارگران بیان کرد: یک عده برای اینکه به قدرت برسند به هر قیمتی سعی می‌کنند با وعده‌های خود مردم را جذب کنند در دوران روحانی دیدیم وعده‌های صد روزه برای حل مشکلات داد که به هیچکدام عمل نکرد.

بایگانی شمسی