دبیرستاد ملی مقابله با کرونا

۰۴بهمن
اعتماد به آمریکا فقط خوش‌خیالی است

اعتماد به آمریکا فقط خوش‌خیالی است

دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا بیان کرد: آمریکا ۳ سال متمادی راه واردات دارو برای بیماران در حال مرگ ایرانی را مسدودکرده‌است اعتماد کردن برای خرید واکسن از آمریکا فقط خوش خیالی است.

بایگانی شمسی