داوود لطفی

۲۴اسفند

دورکاری کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک شهر؛ از امروز

مدیرعامل موسسه فناوران بیان کرد: بیش از یک سوم کارکنان دفاتر دور کار شدند و هم اکنون برخی فعالیت‌ها به صورت دورکاری و توسط کارشناسان در منزل انجام می شود. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، داود لطفی، مدیر عامل موسسه فناوران شهر بیان کرد: در حال حاضر شرایط دورکاری کارکنان در دفاتر خدمات […]

بایگانی شمسی