اخبار داغ

داوطلبان شوراها

۲۶اردیبهشت
انتقاد شورای شهر از شورای نگهبان

انتقاد شورای شهر از شورای نگهبان

نایب رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: شورای نگهبان حق قانون‌گذاری ندارد و طبق اصل 113 قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی با رئیس‌جمهور است.

بایگانی شمسی