تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ : 29 صفر 1444 Sunday, 25 September , 2022

داوطلبان انسانی

۰۷اسفند

ارسال واکسن کرونا برای آزمایشات انسانی

با ارسال اولین دسته از واکسن کرونا به موسسه ملی آلرژی و بیماریهای عفونی، فرآیند آزمایشات بالینی به زودی بر روی داوطلبان انسانی آغاز می شود. به گزارش سرویس سلامت افق تهران، اخیرا واکسنی توسط شرکت مدرنا در کمبریج ساخته شده و برای بررسی و آزمایش در اختیار مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا […]

بایگانی شمسی