اخبار داغ

داوطلبانه شدن سربازی

۲۶تیر
طرح داوطلبانه شدن سربازی به کجا رسید

طرح داوطلبانه شدن سربازی به کجا رسید

طرح داوطلبانه شدن سربازی در زمان صلح که با نماینده ستاد کل نیروهای مسلح در کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص آن توافق شده بود، مدتی است که مسکوت مانده است.

بایگانی شمسی