دانشمند هسته ای

۱۱آذر
محکومیت ترور دانشمند هسته ای توسط ۱۳۰مستند ساز

محکومیت ترور دانشمند هسته ای توسط ۱۳۰مستند ساز

جمعی از مستندسازان با انتشار بیانیه‌ای، ترور «محسن فخری‌زاده» دانشمند هسته‌ای کشورمان را محکوم کردند.

بایگانی شمسی