دانشمندان دانشگاه ژنو

۱۶تیر
درمان موثر سرطان با کمترین عوارض جانبی

درمان موثر سرطان با کمترین عوارض جانبی

دانشمندان دانشگاه هاروارد موفق به کشف روشی برای درمان بیماری سرطان شدند که عوارض جانبی را به حداقل می‌رساند.

بایگانی شمسی