اخبار داغ

دانشمندان دانشگاه ویرجینیای آمریکا

۱۱اسفند
درمانی جدید سرطان سلول کوچک ریه

درمانی جدید سرطان سلول کوچک ریه

محققان با جلوگیری این ژن از فعالیت به عنوان رشد دهنده تومور، توانستند از شکل گیری و رشد سرطان جلوگیری به عمل آورند.

بایگانی شمسی