خبر تصویری

۱۰اردیبهشت

آبگرفتگی معابر؛داستان باران های غم انگیز هر سال

آبگرفتگی معابر هر ساله مشکلات جدی برای مردم ایجاد می‌کند.

بایگانی شمسی