خبرهای افق تهران،

۱۶اسفند
ظهور بارقه‌های امید برای درمان پارکینسون

ظهور بارقه‌های امید برای درمان پارکینسون

یک پژوهش جدید در خصوص تحریک عمقی مغز از ظهور بارقه‌های امید در خصوص درمان پارکینسون خبر می‌دهد.

بایگانی شمسی