خبرنگاران، پرستاران و پزشکان

۲۱دی
رعایت اصول در انتصابات سازمان رفاه شهرداری تهران

رعایت اصول در انتصابات سازمان رفاه شهرداری تهران

عضو شورای شهر با اشاره به برخی از انتصابات در سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران بیان کرد: مشکلات در این زمینه باید حل شود و شاهد رعایت اصول اولیه در این انتصابات باشیم.

بایگانی شمسی