تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ : 29 صفر 1444 Sunday, 25 September , 2022

خاک ایران

۲۶تیر
یک وجب از خاک ایران را به هیچ کشوری نخواهیم داد

یک وجب از خاک ایران را به هیچ کشوری نخواهیم داد

وزیر امور خارجه بیان کرد: ما نه یک متر زمین و نه حتی حق بهره برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران را به چین و هیچ کشور دیگری نداده و نخواهیم داد.

بایگانی شمسی