تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ : 29 صفر 1444 Sunday, 25 September , 2022

خاکزاد

۰۴بهمن
سودجویی عوامل واسطه و دلال علل گرانی برنج در بازار

سودجویی عوامل واسطه و دلال علل گرانی برنج در بازار

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی بیان کرد: قیمت هر کیلو برنج ابتدای فصل برداشت در استان‌های شمالی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان بوده که هم اکنون تحت تاثیر تورم به ۵۲ تا ۵۳ هزار تومان رسیده است.

بایگانی شمسی