خانواده معظم شهدا

۲۲اسفند
هفته درختکاری بهانه‌ای برای تجدید پیمان با طبیعت/غرس ١٠٠ اصله نهال در دریاچه شهدای خلیج فارس

هفته درختکاری بهانه‌ای برای تجدید پیمان با طبیعت/غرس ١٠٠ اصله نهال در دریاچه شهدای خلیج فارس

مدیر‌عامل شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران بیان کرد: عمومیت بخشی به حفظ و احیای منابع طبیعی و گسترش فرهنگ و رسم دیرینه درختکاری رمز موفقیت این اقدام ملی است.

بایگانی شمسی