خانواده‌های مستأجر

۲۷مرداد
اعطای وام اجاره به بیش از ۲هزار نفر متقاضی تهرانی

اعطای وام اجاره به بیش از ۲هزار نفر متقاضی تهرانی

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از اعطای ۲۵۵۷ فقره وام ودیعه مسکن به خانواده‌های مستأجر در استان تهران خبر داد.

بایگانی شمسی