خانه ‌موزه مشاهیر و نویسندگان

۱۶فروردین
بازدید بیش از ۳ هزار گردشگر از خانه موزه سیمین و جلال و اخوان ثالث
سرپرست شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران خبر داد:

بازدید بیش از ۳ هزار گردشگر از خانه موزه سیمین و جلال و اخوان ثالث

سرپرست شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران بیان کرد: بیش از 3 هزار نفر از شهروندان در ایام نوروز از خانه موزه سیمین، جلال و خانه موزه اخوان ثالث بازدید کردند.

بایگانی شمسی