خانه کودک

۰۹شهریور

انتقاد عضو شورای شهر از بهداشت خانه های کودک

رئیس کمیته ایمنی و حمل و نقل شورای شهر تهران، بیان کرد: خانه‌های کودک در سرای محل محیط های غیراستاندارد، ناایمن و غیربهداشتی هستند . به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، شهربانو امانی، رئیس کمیته ایمنی و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص عدم نظارت بر خانه‌های کودک سراهای محله، و مشکلات […]

بایگانی شمسی