خانه های مسکونی

۲۵فروردین

ارزان ترین خانه های تهران در چه منطقه ای است؟

طبق آمار وزرات راه و شهرسازی، منطقه ۲۰ با میانگین قیمت هر متر مربع ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان ارزان ترین خانه های تهران را دارد . به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، بر اساس آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک تهران  ۲۴ میلیون و ۵۵۵ […]

بایگانی شمسی