خانه های خالی در کشور

۲۱مرداد

دو برابر میانگین جهانی، خانه خالی در کشور داریم

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، اعلام کرد: در حال حاضر ده درصد خانه خالی در کشور داریم که دو برابر استاندارد جهانی است. به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: میانگین خانه های خالی در کشورهای توسعه یافته ۵ تا ۶ درصد است که این عدد در ایران […]

بایگانی شمسی