خانه لرزاده

۰۹آبان
لزوم نظارت جدی برای ساخت وساز حریم خانه میراثی

لزوم نظارت جدی برای ساخت وساز حریم خانه میراثی

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر بیان کرد: مجموعه شهرداری تهران هر چه سریع‌تر نسبت به ارائه دلیل احداث این سازه در حریم خانه میراثی توضیح ارائه دهد.

بایگانی شمسی