خام فروشی زمین

۱۱آذر
خام فروشی زمین در تهران ممنوع

خام فروشی زمین در تهران ممنوع

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران با اعلام اینکه این سازمان، زمین را به صورت خام نمی فروشد، بیان کرد: مشارکت در ساخت و ساز ها و استارتاپ ها مورد توجه مدیریت شهری تهران است.

بایگانی شمسی