خالی

۲۳اردیبهشت
کاهش ۴ درصدی ذخایر سدهای کشور

کاهش ۴ درصدی ذخایر سدهای کشور

حجم ذخیره آب در سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4 درصد کاهش یافته است.

بایگانی شمسی