خالکوبی مشهود

۱۵مرداد

افراد دارای خالکوبی مشهود گواهی نامه نمی گیرند

رئیس دایره آموزش همگانی پلیس راهوربیان کرد: در صورتی که فردی خالکوبی‌های مشهود و نامتعارفی داشته باشد، گواهینامه برای فرد متقاضی صادر نمی شود. به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، سرهنگ سید مسلم موسوی پناه، رئیس دایره آموزش همگانی پلیس راهور فاتب اظهار داشت: در صورتی که فردی خالکوبی‌های مشهود و نامتعارفی داشته باشد، گواهینامه […]

بایگانی شمسی