خاستگاری

۰۴دی
سرقت ۴۰۰ میلیاردی به بهانه مخالفت خانواده با خواستگار

سرقت ۴۰۰ میلیاردی به بهانه مخالفت خانواده با خواستگار

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی از شناسایی سارقی که به بهانه مخالفت خانواده اش با خواستگار وی، ۴۰۰ میلیون تومان وجه و طلا از خانه سرقت کرده بود خبر داد.

بایگانی شمسی