حوزه پولی و بانکی

۱۸اسفند
تکذیب شایعه ادغام موسسه اعتباری نور از سوی بانک مرکزی

تکذیب شایعه ادغام موسسه اعتباری نور از سوی بانک مرکزی

برخلاف مطلب منتشر شده در یکی از جراید مکتوب اقتصادی، تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی مبنی بر ادغام موسسه اعتباری نور توسط ارکان بانک مرکزی اتخاذ نشده است.

بایگانی شمسی