تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ : 29 صفر 1444 Sunday, 25 September , 2022

حوزه پسماند

۱۰دی

شورای شهر چه برنامه‌ای برای ساماندهی زباله‌های پایتخت دارد؟

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران بیان کرد: مهمتر از مدیریت پسماند، مدیریت و فرهنگ‌سازی تولید پسماند در بعد خانوار است که جزو سیاست‌های آتی کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورا خواهد بود.

۲۰اردیبهشت
طرح جامع مدیریت پسماند

طرح جامع مدیریت پسماند

مدیر عامل سازمان مدیرت پسماند شهرداری تهران بیان کرد: بر اساس این طرح، برنامه اجرایی در حوزه پسماند در ۲۰ سال آبنده تابع یک طرح جامع است که بعد از این مدت به صورت سیستمی می توان بر اساس این برنامه اقدام و حرکت کرد.

بایگانی شمسی