حوزه های بیمه آتش سوزی، باربری، مهندسی،

۳۰دی
امضای تفاهم نامه بیمه آسیا و پترو ایمن شریف

امضای تفاهم نامه بیمه آسیا و پترو ایمن شریف

بیمه آسیا با انعقاد تفاهم نامه با شرکت پترو ایمن شریف، کلیه امور بیمه ای این شرکت به ویژه در حوزه تولید فرآورده های صنعتی، حمل و نقل و صادرات محصولات و نیروی انسانی را به انجام می رساند.

بایگانی شمسی