حوزه قرآن

۰۴اردیبهشت
استقبال خانواده‌های تهرانی از نمایشگاه قرآن

استقبال خانواده‌های تهرانی از نمایشگاه قرآن

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از استقبال خانواده‌های تهرانی از نمایشگاه قرآن خبر داد.

بایگانی شمسی