حوزه سلامت آموزش و پرورش

۰۱خرداد
برنامه‌ریزی برای واکسیناسیون معلمان و بازگشایی مدارس

برنامه‌ریزی برای واکسیناسیون معلمان و بازگشایی مدارس

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ضمن اشاره به وضعیت بروز کرونا در کودکان، در عین حال از اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها برای بازگشایی مدارس از مهرماه و در شرایط ایمن خبر داد.

بایگانی شمسی