حوزه تاکسیرانی

۲۱خرداد
نظارت بر حوزه تاکسیرانی به دو صورت انجام می‌شود

نظارت بر حوزه تاکسیرانی به دو صورت انجام می‌شود

معاون نظارت و امورمناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران بیان کرد: نظارت در حوزه تاکسیرانی به دو صورت هوشمند و میدانی انجام می‌شود که بخش میدانی وظیفه عوامل کنترل گشت‌های ارشاد تاکسیرانی است.

۱۴فروردین
نوسازی ۷۵ هزار و ۶۷۰ دستگاه تاکسی فرسوده

نوسازی ۷۵ هزار و ۶۷۰ دستگاه تاکسی فرسوده

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور بیان کرد: ۱۹۲ هزار دستگاه تاکسی فرسوده داریم اما با توجه به اجرای طرحی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ آغاز شد، موفق به نوسازی ۷۵ هزار و ۶۷۰ دستگاه تاکسی فرسوده شدیم.

بایگانی شمسی