حوادث آتش سوزی در تهران

۲۹دی

۲۱ هزار حادثه آتش سوزی از ابتدای سال در تهران

رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شورای شهر بیان کرد: در سال ۹۶ نزدیک ۲۷ هزار آتش سوزی در تهران اتفاق افتاد که بیش از ۳۷۲۶ میلیارد تومان خسارت به دنبال داشت، این ارقام در سال ۹۷ به ۲۱ هزار مورد رسید که بالغ بر ۳۱۶۸ میلیارد خسارت به همراه داشت. به گزارش سرویس شورای […]

بایگانی شمسی