حمید محسنی، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران

۰۲شهریور
ایجاد بازنگری در فرآیندهای صدور پروانه‌های ساختمانی

ایجاد بازنگری در فرآیندهای صدور پروانه‌های ساختمانی

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد صدور پروانه ساخت بر خط در کمتر از یک روز اعطا می‌شود و این معاونت باید نگاه جدی‌تری به این موضوع داشته باشد.

بایگانی شمسی