حمید عسکری‌پور

۲۵تیر

۵۱ سال حبس در انتظار پلیس‌های ساختمانی شهریار

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار بیان کرد: حکم محکومیت به ۵۱ سال حبس برای شش نفر از پلیس‌های ساختمانی شهرداری شهرستان شهریار به اتهام ارتشا، صادر شد.

بایگانی شمسی