حمید رسایی

۱۳آذر

رسایی در سودای نمایندگی مجلس

حمید رسایی در چهارمین روز ثبت نام از نامزدهای نمایندگی مجلس با حضور در وزارت کشور، ثبت نام خود را برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم آغازکرد. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، حمید رسایی در چهارمین روز ثبت نام از نامزدهای نمایندگی مجلس با حضور در وزارت کشور، ثبت نام خود را برای شرکت […]

بایگانی شمسی