حمیدرضا رستمی مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام،

۳۰دی
حضور بیمه تجارت‌نو در دومین کنفرانس باشگاه مشتریان

حضور بیمه تجارت‌نو در دومین کنفرانس باشگاه مشتریان

شرکت پتروشیمی بندر امام، دومین کنفرانس باشگاه مشتریان با رویکرد نوین را با مشارکت بانک تجارت، در تاریخ ۲۹ و ۳۰ دی ماه سال جاری برگزار می‌کند.

بایگانی شمسی