حمیدرضا امیرحسنخانی

۱۵آبان
برگزاری جلسه شورای مدیران و روسای شعب

برگزاری جلسه شورای مدیران و روسای شعب

جلسه شورای مدیران و روسای شعب در روز چهارشنبه ١٢ آبان ماه در ستاد مرکزی به صورت حضوری و روسای شعب به صورت آنلاین برگزار گردید.

۱۵بهمن
ساماندهی و مکانیزه شدن صدور بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی

ساماندهی و مکانیزه شدن صدور بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی

عضو هیات مدیره و معاون اجرایی بیمه آرمان بیان کرد: شرکت بیمه آرمان به‌عنوان مسئول ساماندهی و صدور مکانیزه بیمه‌نامه‌ مسافرتی اتباع خارجی متقاصی ورود به خاک ایران، در نظر گرفته‌شده‌است.

بایگانی شمسی