حمل و نقل پایتخت

۲۴تیر
تقویت ناوگان اتوبسرانی اولین گام شورای ششم

تقویت ناوگان اتوبسرانی اولین گام شورای ششم

منتخب مردم در ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: اولین اقدامی شورای شهر تقویت ناوگان اتوبوسرانی پایتخت که در طول چهار سال گذشته توجه چندانی نشده‌است.

بایگانی شمسی